Marki HAMELIN


Zrównoważony rozwój
Nasze zasady
Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez narażania na szwank zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb.
 
 
Zrównoważony rozwój został zdefiniowany, jako dążenie do połączenia potrzeb użytkowników z ochroną środowiska naturalnego tak, żeby potrzeby te mogły być spełniane nie tylko dziś, ale w i nieokreślonej przyszłości.
 
W naszej długofalowej wizji rozwoju opieramy się głównie na trzech filarach: 
  • Zrównoważony rozwój ekonomiczny wymusza zmianę sposobu prowadzenia biznesu, integrację społeczną i koordynację ponadsektorową. 
  • Zrównoważony rozwój to życie w zgodzie z naturą. Poszanowanie środowiska naturalnego i chęć zachowania go w nienaruszonej postaci. 
  • Zrównoważony rozwój społeczny polega na aktywnym wspieraniu działalności obecnych i przyszłych pracowników. Chcemy przyczyniać się do dobrej jakości życia naszych pracowników. Naszymi głównymi wartościami są sprawiedliwość, poszanowanie praw innych i demokracja.