Marki HAMELIN


Hamelin
Polityka firmy HAMELIN

Polityka dotycząca Odpowiedzialności Społecznej Firmy

 

Firma Hamelin Polska Sp. z o.o. jest członkiem Grupy Hamelin, która jest jednym ze światowych liderów w zakresie produkcji oraz dystrybucji artykułów szkolnych i biurowych. Oddziały Grupy Hamelin znajdują się głównie w Europie, ale nasze marki są znane na całym świecie: Oxford i Elba.

Nasze rynki, zwłaszcza branża artykułów biurowych, bardzo szybko się rozwijają. Technologia cyfrowa odmieniła zachowania konsumpcyjne oraz modele organizacyjne przedsiębiorstw. Rozwój sprzedaży internetowej wpłynie na tradycyjne formy dystrybucji jakimi są punkty sprzedaży. Ta rewolucja cyfrowa przyczyni się również do zmian na wszystkich poziomach naszego łańcucha dostaw: ogólne zmniejszenie zasobów, skrócenie czasu dostawy, zwiększenie wymagań względem dostępności produktów, automatyzacja wymiany danych, itd.

Ponadto, tony włókien drewnianych, które są przetwarzane i używane w naszych artykułach papierniczych w postaci papieru i kartonu, jak również warunki pracy naszych pracowników są najważniejszymi elementami w naszym łańcuchu dostaw. A wymagania naszych kluczowych klientów nieuchronnie prowadzą do większej odpowiedzialności na poziomie naszego łańcucha dostaw i stanowią coraz ważniejszy punkt w stosunkach handlowych.

Zmiany klimatyczne oraz ich dramatyczne konsekwencje również doprowadzą do rozbudzenia naszej wspólnej świadomości o konieczności ochrony zasobów naturalnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Dlatego, aby zapewnić trwałość naszej firmy, musimy dostosować się do tych zmian i przewidzieć tendencje przyszłych lat. Zobowiązujemy się zatem, w pełni przestrzegając obowiązujących praw, do ciągłego rozwoju w celu:

  • Ochrony bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników,
  • Zmniejszenia, na całej długości naszego łańcucha dostaw, oddziaływania naszych produktów na środowisko, 
  • Zapobiegania zagrożeniom wypadkami i zanieczyszczeniom, 
  • Uwzględnienia potrzeb i oczekiwań naszych klientów, dostawców i konsumentów, gwarantując uczciwość praktyk,
  • Zapewnienia rentowności przedsiębiorstwa,
  • Poszanowania praw człowieka oraz społeczności lokalnych,
  • Promowania zasad Zrównoważonego Rozwoju wśród naszych partnerów,
  • Produkowanie wyrobów spełniających wymagania prawne jak i wymagania i oczekiwania naszych Klientów
  • Zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do wdrożenia i utrzymania systemu kontroli pochodzenia produktu według standardu PEFC i FSC®,

 Ta polityka stanowi dla przedsiębiorstwa ramy: naszej strategii biznesowej, naszych celów długoterminowych, jak również naszych raportów rocznych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić , iż Polityka firmy jest znana i realizowana przez naszych pracowników, a także publicznie dostępna poprzez wywieszenie jej kopii na terenie Zakładu, Centrum Dystrybucji we Włocławku, jak również w Biurach Sprzedaży w Warszawie Hamelin Polska Sp. z o.o

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację Polityki i wynikających z niej celów oraz za jakość w zakresie powierzonych im zadań i posiadanych uprawnień.

License Code   FSC-C127274

Data: 11 październik 2016 r.

 

Do pobrania:

 

Polityka firmy Hamelin Polska sp. z o. o.
Polityka firmy Hamelin Polska sp. z o. o. w języku angielskim